Καλοκαιρινό πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών στη Δράμα

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜΘ και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης1 «Επιμόρφωση»συνδιοργανώνουν καλοκαιρινό πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών.
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων (επτά ώρες και τριάντα λεπτά). Οι μέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα διαμορφωθούν στην πορεία.

1η εβδομάδα 11/07 -17/07: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική. Γνωριμία με τα Lego Mindstorms. Και με το προγραμματιστικό τους περιβάλλον.
2η εβδομάδα 18/07 -24/07: Δημιουργία και προγραμματισμός κατασκευών με τα Lego Mindstorms με την χρήση οδηγιών.
3η εβδομάδα 25/07 -31/07: Δημιουργία και προγραμματισμός αυτοσχέδιας κατασκευής με τη χρήση των Lego Mindstorms.
4η εβδομάδα 01/08 -07/08: Εισαγωγή  στον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino.
5η εβδομάδα 08/08 -14/08: Δημιουργία εφαρμογών με τον μικροελεγκτή Arduino.

Κάθε μάθημα θα έχει διάρκεια 90΄ (ενενήντα λεπτά).
Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ (πενήντα ευρώ).
Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.

Πληροφορίες-εγγραφές:
ΚΔΒΜ1 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»
Δ/νση: Χαρακόπουλος Χρήστος
Μ. Αλεξάνδρου 49, Δράμα.
Τηλ.: 2521021972, 6973585563
www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *