ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΕ ΑΜΘ

Η διοίκηση του ΚΤΕ ΑΜ-Θ στελεχώνεται από τους παρακάτω ανθρώπους:

Διευθυντής
Δρ. Δημήτριος Πογαρίδης
Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
(Αρ. Απόφ. 5, 25/02/2010, Συμβ. ΤΕΙ Καβάλας)

Αναπληρωτής Διευθυντής
Μαγκαφάς Λυκούργος
Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Στο ΚΤΕ ΑΜ-Θ υπάγονται οι παρακάτω Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):

Εφαρμογών Πληροφορικής
Μωϋσιάδης Ελευθέριος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Μελέτη – Σχεδιασμός και Προώθηση παραγωγής νέων προϊόντων
Παχίδης Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Τεχνολογίας Καυσίμων
Δρ. Νικόλαος Νικολάου,
Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Επιχειρησιακών Ερευνών
Δελιάς Παύλος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής

Ανάδειξης, Προστασίας και Αξιοποίησης Βιοτόπων
Καζάνα Βασιλική
Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνολογίας Μαρμάρου
Δρ. Ευάγγελος Καργιώτης,
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνολογίας Ακτινοβολιών
Μαγκαφάς Λυκούργος
Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Υδάτινων Πόρων
Σπανός Θωμάς
Αναπλ. Καθηγητής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Comments are closed