ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια που έχουν γίνει σε προηγούμενα έτη.

Προηγμένα Βιομετρικά Συστήματα Ταυτοποίησης και Εποπτείας
Η χρήση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων ταυτοποίησης που βασίζονται σε βιομετρικά χαρακτηριστικά, κερδίζει ολοένα και πιο πολύ έδαφος στις μέρες μας. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων βρίσκουν εφαρμογή, σε περιπτώσεις όπου η χρήση ενός password που καθορίζει την πρόσβαση ή όχι του χρήστη σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε υψηλό βαθμό την ασφάλεια του συστήματος. Η ταυτοποίηση ανθρώπων με τη χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών που προέρχονται από την ίριδα του ματιού, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη μορφολογία του προσώπου ή της παλάμης, έχει περάσει από το στάδιο της έρευνας στο στάδιο της μαζικής παραγωγής και της διάθεσης, σε πολλές πτυχές τις καθημερινής μας ζωής. Μέθοδοι λειτουργίας και υλοποίησης βιομετρικών συστημάτων καθώς και εφαρμογές τους αποτελούν το αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου.
Δρ. Γεώργιος Α. Παπακώστας, 22, 29 Νοεμβρίου 2008 & 6 Δεκεμβρίου 2008

Η Τέχνη της Επικοινωνίας
Στόχος του σεμιναρίου είναι να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο η ευκαιρία να γνωρίσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια της επικοινωνίας, να γνωρίσει τεχνικές και να αναπτύξει ικανότητες ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά.
Οι Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου: Η επικοινωνία στην δουλειά και την καθημερινή ζωή, Μοντέλο – Μορφή και Εμπόδια στην επικοινωνία, Επικοινωνιακές Τεχνικές, Ειδικές Μορφές Επικοινωνίας – Παρουσιάσεις
Γεώργιος Σταμπουλής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 3,5,6 Νοεμβρίου 2008

Οικονομική Ανεξαρτησία για νέους
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και σκέψεις για την σύντομη επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας. Πιο συγκεκριμένα, κάποια βασικά σημεία που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν, την «παγίδα» της πρόωρης κατανάλωσης, τα είδη του εισοδήματος, τις οικονομικές δραστηριότητες, την φορολογία του εισοδήματος, τον δανεισμό, το ρίσκο, το χαρτοφυλάκιο, τις προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας επιχειρηματικής προσπάθειας, τα είδη εταιρειών κλπ.
Δημήτρης Ναλμπάντης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Νοέμβριος 2008

Προηγμένες Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων SPSS-LISREL
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση Προηγμένων Τεχνικών Ανάλυσης Δεδομένων, χρήσιμων στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, με εξειδικευμένα πακέτα. Ειδικότερα θα αναπτυχθούν οι τεχνικές της Διερευνητικής και της Επικυρωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης, τα Μοντέλα Δομικών εξισώσεων και η Ανάλυση Ομάδων.
Δρ. Ευστάθιος Δημητριάδης, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Νοέμβριος 2008

Φωτογραφίας
Μια ολόκληρη περιουσία και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής δεν θα έφταναν για να γίνει κάποιος τέλειος κάτοχος της Φωτογραφικής Τέχνης. Μέσα από τα μαθήματα του σεμιναρίου που αφορούν την αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία μπορούμε να γνωρίσουμε με ένα μοναδικό τρόπο το Θαύμα της Φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνονται εισηγήσεις από γνωστούς Φωτογράφους – Καθηγητές Φωτογραφίας – Επιμελητές – Καλλιτεχνικούς Διευθυντές – Φωτογραφικές ομάδες και από γνώστες του Photoshop. Τέλος, θα ιδρυθεί φωτογραφική ομάδα του ΤΕΙ Καβάλας με σκοπό εκθέσεις, φωτοεκδρομές, δημιουργία λευκωμάτων και συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Σαββόπουλος Αχιλλέας, Φωτογράφος, 2008

Θέματα Διδακτικής των Επιστημών
Σκοπός της διδακτικής είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των διδασκομένων να θυμούνται έννοιες που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Να δουν την εφαρμογή των διδασκόμενων εννοιών σε άλλες επιστημονικές καταστάσεις. Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατευθύνεται προς την προσέγγιση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, των απαντήσεων στα ακόλουθα διδακτικά ερωτήματα: Τι να διδάσκεται; Γιατί να διδάσκεται; Πώς να διδάσκεται; Πως θα σκεφτεί ο μαθητής;
Δρ. Βασίλειος Σάλτας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας, Νοέμβριος 2008

Comments are closed