ΕΡΕΥΝΑ

 

Α/Α

Φορέας Χρηματοδότησης

Σύντομη περιγραφή

Κατάσταση

1 Γ.Γ.Ε.Τ Τεχνολογική και Εφαρμοσμένη έρευνα στο Δήμο Καβάλας Ολοκληρώθηκε

(2005)

2 Γ.Γ.Ε.Τ Τεχνολογική και Εφαρμοσμένη έρευνα στο Δήμο Καβάλας Ολοκληρώθηκε(2006)
3 Γ.Γ.Ε.Τ Φεστιβάλ επιστήμης και τεχνολογίας Ολοκληρώθηκε

(2008)

4 Γ.Γ.Ε.Τ “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Δημιουργίας Προβλέψεων (CIRCE)” Ολοκληρώθηκε(2008)
5 Γ.Γ.Ε.Τ

(ΠΑΒΕΤ)

Φυγοκεντρική Χύτευση Σύνθετων Υλικών Μεταλλικής Μήτρας Ολοκληρώθηκε

(2008)

6 Δήμος Καβάλας Εφαρμογή ΚΠΑ στον Δήμο Καβάλας Ολοκληρώθηκε

(2008)

7 Δήμος Ξάνθης Συμβουλευτική Υποστήριξη του Δήμου Ξάνθης για την εφαρμογή του ΚΠΑ Ολοκληρώθηκε(2007)
8 Νομαρχία Καβάλας Συμβουλευτική Υποστήριξη της Νομαρχίας Καβάλας για την εφαρμογή του ΚΠΑ Ολοκληρώθηκε(2007)
9 Οργανισμός Αναδιοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΑΤΑ) στη Σόφια Συμβουλευτική υποστήριξη ΟΑΤΑ της Σόφιας για την εφαρμογή του ΚΠΑ Ολοκληρώθηκε(2008)
10 Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας Αξιολόγηση της διαδικασίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών(Coaching) σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Νομού Δράμας Ολοκληρώθηκε

(2004)

11 Επιμελητήριο Καβάλας Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο την έκθεση Καβάλα 2006 Ολοκληρώθηκε(2006)
12 Επιμελητήριο Καβάλας Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο την έκθεση Καβάλα 2007 Ολοκληρώθηκε(2007)
13 Επιμελητήριο Καβάλας Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο την έκθεση Καβάλα 2008 Ολοκληρώθηκε(2008)
14 Επιμελητήριο Καβάλας Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο την έκθεση Καβάλα 2009 Ολοκληρώθηκε(2009)
15 Επιμελητήριο Καβάλας Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο την έκθεση Καβάλα 2010 Ολοκληρώθηκε(2010)
16 Επιμελητήριο Καβάλας Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο την έκθεση Καβάλα 2011 Ολοκληρώθηκε(2011)
17 ΔΕΥΑ-Καβάλας

ΔΕΥΑ-Δράμας

Έλεγχος βαρέων και τοξικών μετάλλων στη λάσπη συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού Ολοκληρώθηκε

(2007)

18 ΔΕΥΑ Κεραμωτής Ποιοτικός Έλεγχος πόσιμων υδάτων Ολοκληρώθηκε

(2006)

19 ΔΕΥΑ Κεραμωτής Ποιοτικός Έλεγχος πόσιμων υδάτων Ολοκληρώθηκε(2007)
20 ΔΕΥΑ Κεραμωτής Ποιοτικός Έλεγχος πόσιμων υδάτων Ολοκληρώθηκε

(2008)

21 ΔΕΥΑ – Ορφανού Ποιοτικός Έλεγχος πόσιμων υδάτων Ολοκληρώθηκε(2007)
22 ΔΕΥΑ – Ορφανού Ποιοτικός Έλεγχος πόσιμων υδάτων Ολοκληρώθηκε(2008)
23 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Μελέτη καθαρισμού μελλοντικού σχήματος λειτουργίας διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Ολοκληρώθηκε

(2007)

24 Δ.Σιδηρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε Βιοτεχνία Ξηρών Καρπών Λήψη μετρήσεων σε φούρνο παρασκευής ξηρών καρπών Ολοκληρώθηκε

(2007)

25 Σεμινάρια, Χειμερινό Εξάμηνο 2006-2007 Ολοκληρώθηκε

(2006)

26 Σεμινάρια, Εαρινό Εξάμηνο 2006-2007 Ολοκληρώθηκε

(2007)

27 Σεμινάρια, Χειμερινό Εξάμηνο 2007-2008 Ολοκληρώθηκε

(2007)

28 Σεμινάρια, Εαρινό Εξάμηνο 2007-2008 Ολοκληρώθηκε

(2008)

29 Σεμινάριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, 2011 Ολοκληρώθηκε

(2011)

Comments are closed