ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

LEGO_Mindstorms_Firmware

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια καινοτόμα μαθησιακή μεθοδολογία η οποία συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (φυσική, μηχανολογία), νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη) και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η εκπαιδευτική ρομποτική από παιδαγωγική πλευρά εντάσσεται στο πλαίσιο του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism). Η ενασχόληση των μαθητών με τη ρομποτική δημιουργεί δύο δραστηριότητες, μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. Η τεχνητή κατασκευή δημιουργείται απ’ τους μαθητές αξιοποιώντας ένα σύνολο δομικών υλικών όπως είναι τα Lego Mind Storms. Σε ένα φύλλο εργασίας καταγράφουν τη σκέψη τους με διάφορους τρόπους όπως ελεύθερο κείμενο, ψευδοκώδικα ή λογικό διάγραμμα. Μέσω του υπολογιστή προγραμματίζουν με οπτικό προγραμματισμό τη συμπεριφορά της ρομποτικής οντότητας. Η αντιμετώπιση της μάθησης ως ψυχαγωγίας με τη χρήση των ρομπότ LM αποτελεί μια ευχάριστη δημιουργική μέθοδο διδασκαλίας για την εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού.
Αντικείμενο της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών στην προετοιμασία των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες. Η εκπαιδευτική δυναμική της ρομποτικής οδηγεί τους μαθητές στο να συνθέσουν μια μηχανική οντότητα (π.χ. ένα μοντέλο αυτοκινήτου) και να την κατευθύνουν με τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
Η σχεδίαση δραστηριοτήτων με ρομποτικές κατασκευές συνδέεται με την εκπλήρωση ενός έργου με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος. Τα στάδια εργασίας, που θα γίνουν ως φάσεις μιας ενιαίας εργασίας, μπορούν να επαναλαμβάνονται με κυκλικό τρόπο ή να επικαλύπτονται.
Η εισαγωγή της ρομποτικής στο «ψηφιακό σχολείο» υποστηρίζεται απ’ τις πιο σύγχρονες θεωρίες μάθησης σύμφωνα με τις οποίες η δημιουργία της νέας γνώσης είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν οι μαθητές εμπλέκονται στην κατασκευή προϊόντων που έχουν προσωπικό νόημα για τους ίδιους. Μέσα από τις δραστηριότητες, που θα αναπτυχθούν στα σχολεία, τα παιδιά θα έχουν ευκαιρίες να εκφραστούν μέσω της προσωπικής ανακάλυψης και δημιουργίας, να καθοδηγήσουν τα ίδια το σχεδιασμό των κατασκευών τους, να δοκιμάσουν τα δικά τους ρομποτικά μοντέλα και να μοιραστούν τις ιδέες τους σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης.
Tο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θέλοντας να συμβάλει στη διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής δημιούργησε μια πλατφόρμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν με την εκπαιδευτική ρομποτική
Η πλατφόρμα αυτή αφορά στη δημιουργία αναλυτικού εγχειριδίου χρήσης του γραφικού λογισμικού στα Ελληνικά, στη λεπτομερή περιγραφή των ρομπότ και τη δημιουργία κατασκευών, στην επίδειξη των ρομπότ και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος σε παιδιά ηλικίας 8-15 και την καταγραφή των αντιδράσεων τους καθώς  και των αποριών τους, στη δημιουργία εφαρμογών που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν βοηθητικό υλικό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το ΚΤΕ ΑΜΘ έχει διοργανώσει αυτό το καλοκαίρι ένα Summer School διάρκειας 50 ωρών για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής οι συνεργάτες του ΚΤΕ παρουσίασαν το θέμα της εκπαιδευτικής ρομποτικής υπό μορφή εργαστηρίου σε γονείς και παιδιά.
Η εν λόγω εργασία εκτέθηκε στις εκθέσεις «ΘΡΑΚΗ 2011», «KAVALA EXPO 2011» και το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (I2FEST).
Τιμήθηκε, μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, που αποτελούνταν απ’ τους 12 Προϊστάμενους των Τμημάτων του ΤΕΙ Καβάλας, με το βραβείο ΚΤΕ ΑΜΘ.

Comments are closed