Φόρμα συμμετοχής διαγωνισμού ακόλουθου γραμμής

Από φέτος η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποφάσισε να εντάξει στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, και έναν διαγωνισμό νέων τεχνολογιών. Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15-10-2016 και αφορά στη δημιουργία ενός αυτοκινούμενου οχήματος που θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή σε ένα λευκό φόντο (Line Follower) και θα είναι δύο επιπέδων δυσκολίας. Το πρώτο επίπεδο αφορά στην κατασκευή οχήματος με την χρήση του πακέτου Lego Mindstorms ή Arduino και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Το δεύτερο επίπεδο απευθύνεται σε φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Για υποβολή αιτήματος συμμετοχής πατήστε εδώ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *